Drogerie

Nacházíte se v kategorii drogerie. Podívejte se na nejlevnější a nejlepší drogerie. Z této kategorie máme spoustu produktů. Věříme, že si u nás vyberete nejlepší drogerie.

Pokud Vás zajímají drogerie od konkrétní značky, tak se podívejte například na:
Značky

✅ Kategorie: Drogerie
✅ Další značky:
✅ Dostupnost: Skladem
✅ Počet produktů: 64

Hledáte drogerie od konkrétní značky? Podívejte se například na Drogerie

Počet výsledků: 64

Pasta na silně znečištěné ruce, pilinová, s obsahem přírodních abraziv a glycerinu, citrusová parfemace.  

Bref je složen ze 4 kuliček uložených v průhledném košíku, které čistí WC s každým spláchnutím, zabraňují tvorbě vodního kamene, zanechávají svěží vůni a dokonalou hygienu.

Čistící prostředek na okna s rozprašovačem, různé typy. Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte...

Čistící prostředek na silně znečištěné plochy k odstranění plísní a bakterií, různé druhy.

Čistič na velmi znečištěné plochy - umyvadla, obkládačky, WC. Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (CLP): Dráždivý pro kůži kat. 2 (Skin Irrit. 2), H315 Dráždí kůži. Vážné poškození očí...

Čistící antibakteriální prostředek, odstraňuje vodou nerozpustné usazeniny. Klasifikace ve smyslu nařízení(ES) č. 1272/2008:Směs neníklasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení(ES) č. 1272/2008. Výstražný...

Univerzální čistící prostředek s možností použití na mytí rukou (vhodné pro tiskaře). Obsahuje abrazivní složky a aktivní látky, levandulová parfemace.

Tekutý čistící prostředek na skleněné povrchy, s rozprašovačem se zpěňovačkou. Signální slovo (CLP) : Varování Standardní věta o nebezpečnosti (CLP)  : H226 Hořlavá kapalina a páry. Bezpečnostní...

Lihový čistící prostředek na okna a skla. Signální slovo (CLP)  : Varování Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H226 Hořlavá kapalina a páry Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 Uchovávejte mimo...

Sprej proti prachu na všechny povrchy. Složení:< 5% neiontové povrchově aktivní látky, 5-15% alifatickéuhlovodíky, parfémy, butylphenyl methylpropional,...

Tekutý, abrazivní čistící prostředek na všechny omyvatelné plochy. Signální slovo (CLP): Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné...

Dezinfekční gelový čistič na WC, likviduje bakterie a viry, různé druhy. Signální slovo:Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže...

Odstraňuje vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu. Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky.Rozpouštění látky ve vodě doprovází exotermní reakce,...

Odstraňuje vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu. Signální slova (CLP):NEBEZPEČÍ Standardní věta o nebezpečnosti (CLP):Uchovávejte mimo dosah dětíPřed použitím přečtěte tento výstražný štítek Standardní...

Ostraňuje nečistoty, skvrny od mýdla, rez a vodní kámen na keramickém povrchu i na bateriích. Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS] Neklasifikován.Tato látka není klasifikována jako nebezpečná...

Dezinfekční přípravek ve spreji, odstraňuje všechny druhy plísní a hub. Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS] Met. Corr. 1 H290  Skin Corr./Irrit. 1 H314  Aquatic Acute 1...

Dřevěné, nelakované těleso, syntetická vlákna (PET).

Smeták na hůl, dřevěné nelakované těleso bez závitu, syntetická vlákna (PET).

Filtry do obuvi, odstraňují pachy a vlhkost, osvěží a provoní obuv, působí antibakteriálně.

Netkaný, prachový hadr.

Vysoce účinný prostředek na odmašťování a dezinfekci všech kuchyňských povrchů včetně pracovních ploch, dřezů, varných ploch sporáků a keramických...

Plastové těleso, syntetická vlákna, různé barvy.

Velká, Pur pěna s abrazivní plochou, balená po 5 ks.

Papírové utěrky v roli, 2-vrstvá, celulóza, v balení 2 ks.