Čistič odpadů Krtek 900gDostupnost Skladem ✅
Hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
Kategorie Drogerie
Prodává rukavicovnik.cz
EAN 5901312000014


Cenová kategorie:


Informace o produktu Čistič odpadů Krtek 900g

Následující e-shopy prodávají Čistič odpadů Krtek 900g a díky našemu webu můžete zjistit kde můžete tento produkt koupit nejlevněji.

Čistič odpadů Krtek 900g můžete zakoupit v následujících ověřených obchodech:


Čistič odpadů Krtek 900g
Drogerie

Čistič odpadů Krtek 900g

156 Kč

Popis produktu

Odstraňuje vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu.

Signální slova (CLP):NEBEZPEČÍ


Standardní věta o nebezpečnosti (CLP):
Uchovávejte mimo dosah dětí
Před použitím přečtěte tento výstražný štítek

Standardní věta o nebezpečnosti:
H-290 Může být korozivní pro kovy.
H-314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pozor: Může dojít k bouřlivé reakci a roztok z výlevky může vystříknout a způsobit poleptání rukou. Při aplikaci přípravku vždy používejte gumové rukavice a obličejový štít. Nikdy nevysypávejte větší množství Krtka do sifonu.

Nebezpečí! obsahuje hydroxid sodný, Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/rozprášenou tekutiny. Po manipulaci důkladně omyjte velkým množstvém vody. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží nebo s vlasy veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktkní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujre ve vyplachování. Při vdechnutí zajistěte čertsvý vzduch. Při pravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé dýchání. Ihned přivolejte lékaře.

Produkt Čistič odpadů Krtek 900g z kategorie drogerie si můžete zakoupit v internetovém obchodě rukavicovnik.cz za cenu 156 Kč.

Informace o Čistič odpadů Krtek 900g


Dostupnost

Skladem

Hodnocení

⭐⭐⭐⭐⭐

Kategorie

Drogerie,

Cena

156

EAN

5901312000014

Často kladené otázky k Čistič odpadů Krtek 900g


Jaká je cena Čistič odpadů Krtek 900g?

Produkt Čistič odpadů Krtek 900g můžete koupit již od 156Kč v eshopu rukavicovnik.cz.


Kde můžete koupit Čistič odpadů Krtek 900g?

Tento produkt Čistič odpadů Krtek 900g si můžete zakoupiť například i v rukavicovnik.cz e-shope.


Je Čistič odpadů Krtek 900g skladem?

Ano momentálně je produkt Čistič odpadů Krtek 900g skladem. Dostupný ho má i rukavicovnik.cz obchod.


Jaký má Čistič odpadů Krtek 900g EAN kód?

EAN kód pro Čistič odpadů Krtek 900g je: 5901312000014