Čistící prostředek na okna OKENA, 500 mlDostupnost Skladem ✅
Hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
Kategorie Drogerie
Prodává rukavicovnik.cz
EAN 8594003012600

Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml - informace
🧨 Objem: 500 ml

Cenová kategorie:


Informace o produktu Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml

Následující e-shopy prodávají Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml a díky našemu webu můžete zjistit kde můžete tento produkt koupit nejlevněji.

Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml můžete zakoupit v následujících ověřených obchodech:


Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml
Drogerie

Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml

26 Kč

Popis produktu

Lihový čistící prostředek na okna a skla.

Signální slovo (CLP)  : Varování

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H226 Hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/ par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Složení : vodný roztok s obsahem alkoholu, povrchově aktivních látek, parfému a konzervační přísad.

Obsahuje: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) směs (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Složky podle 648/2004/EC: <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, d-limonene, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Varování: Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si pečlivě přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Produkt Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml z kategorie drogerie si můžete zakoupit v internetovém obchodě rukavicovnik.cz za cenu 26 Kč.

Informace o Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml


Dostupnost

Skladem

Hodnocení

⭐⭐⭐⭐⭐

Kategorie

Drogerie,

Cena

26

EAN

8594003012600

Objem

500 ml

Často kladené otázky k Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml


Jaká je cena Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml?

Produkt Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml můžete koupit již od 26Kč v eshopu rukavicovnik.cz.


Kde můžete koupit Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml?

Tento produkt Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml si můžete zakoupiť například i v rukavicovnik.cz e-shope.


Je Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml skladem?

Ano momentálně je produkt Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml skladem. Dostupný ho má i rukavicovnik.cz obchod.


Jaký má Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml EAN kód?

EAN kód pro Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml je: 8594003012600