Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 gDostupnost Skladem ✅
Hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
Kategorie Drogerie
Prodává rukavicovnik.cz
EAN 8594004376046


Cenová kategorie:


Informace o produktu Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g

Následující e-shopy prodávají Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g a díky našemu webu můžete zjistit kde můžete tento produkt koupit nejlevněji.

Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g můžete zakoupit v následujících ověřených obchodech:


Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g
Drogerie

Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g

50 Kč

Popis produktu

Tekutý, abrazivní čistící prostředek na všechny omyvatelné plochy.

Signální slovo (CLP): Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420224919293.

Látky : Produkt je směsí více látek.
Směsi : Směs vody povrchově aktivních látek a pomocných látek.

Produkt Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g z kategorie drogerie si můžete zakoupit v internetovém obchodě rukavicovnik.cz za cenu 50 Kč.

Informace o Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g


Dostupnost

Skladem

Hodnocení

⭐⭐⭐⭐⭐

Kategorie

Drogerie,

Cena

50

EAN

8594004376046

Často kladené otázky k Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g


Jaká je cena Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g?

Produkt Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g můžete koupit již od 50Kč v eshopu rukavicovnik.cz.


Kde můžete koupit Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g?

Tento produkt Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g si můžete zakoupiť například i v rukavicovnik.cz e-shope.


Je Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g skladem?

Ano momentálně je produkt Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g skladem. Dostupný ho má i rukavicovnik.cz obchod.


Jaký má Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g EAN kód?

EAN kód pro Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g je: 8594004376046