JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 mlDostupnost Skladem ✅
Hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
Kategorie Drogerie
Prodává rukavicovnik.cz
EAN 4015600664961

JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml - informace
🧨 Objem: 750 ml

Cenová kategorie:


Informace o produktu JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml

Následující e-shopy prodávají JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml a díky našemu webu můžete zjistit kde můžete tento produkt koupit nejlevněji.

JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml můžete zakoupit v následujících ověřených obchodech:


JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml
Drogerie

JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml

130 Kč

Popis produktu

Vysoce účinný prostředek na odmašťování a dezinfekci všech kuchyňských povrchů včetně pracovních ploch, dřezů, varných ploch sporáků a keramických obkladaček. Vhodný i na čištění povrchů, které přicházejí do kontaktu s potravinami. Povrchy čistí a zároveň dezinfikuje. Likviduje 99,99% bakterií, včetně salmonely a listerie. Bez obsahu parfémů. Dezinfikuje v souladu s normami EN1276 a EN13697 (neředěný přípravek, doba působení 2 min.)

Varování: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevdechujte aerosoly. Odstraňte obsal/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Složení: <5% neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční přísady. Přípravek obsahuje 0,076 g kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-c12-12-alkyldimethyl, chloridy (es: 269-919-4) na 100 g a 0,076 g kvarterní amonné sloučeniny, c12-14-alkyl((ethylfenyl)methyl)dimethyl, chloridy (es: 287-090-7) na 100 g.

Signální slovo (CLP): Varování
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H315 Dráždí kůži
                                                         H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
                                                        P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
                                                        P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování
                                                        P501  Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů
                                                        P260 Nevdechujte aerosol.
                                                        P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody

Produkt JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml z kategorie drogerie si můžete zakoupit v internetovém obchodě rukavicovnik.cz za cenu 130 Kč.

Informace o JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml


Dostupnost

Skladem

Hodnocení

⭐⭐⭐⭐⭐

Kategorie

Drogerie,

Cena

130

EAN

4015600664961

Objem

750 ml

Často kladené otázky k JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml


Jaká je cena JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml?

Produkt JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml můžete koupit již od 130Kč v eshopu rukavicovnik.cz.


Kde můžete koupit JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml?

Tento produkt JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml si můžete zakoupiť například i v rukavicovnik.cz e-shope.


Je JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml skladem?

Ano momentálně je produkt JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml skladem. Dostupný ho má i rukavicovnik.cz obchod.


Jaký má JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml EAN kód?

EAN kód pro JAR dezinfekční odmašťovač ve spreji 750 ml je: 4015600664961